ข้อมูลติดต่อ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ติดต่อ

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์: 02-465-0954 , 02-890-0977-78

โทรสาร: 02-465-4786

Email: scc@scc.in.th

เวลา: จันทร์ - ศุกร์: 8:30 น. ถึง 16:30 น.


โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th