ข่าวประกาศทั้งหมด โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 13 มกราคม 2559


ระเบียบการชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบา3 ระเบียบการชั้น ป.1 และนักเรียนที่เข้าระหว่างชั้น ป.2 - ป.6 ระเบียบการชั้น ม.1 และม.4

ประกาศเมื่อ 2015-12-02 00:00:00

Read More

การสอบ TEDET

ประกาศเมื่อ 2015-08-26 13:00:00

Read More

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศ ! โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 - 25 กันยายน 2558 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปิดหลักสูตรพิเศษ(Special Program) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการหรือโทร 0-2465-0954 , 0-2890-0977


ระเบียบการชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล3 ระเบียบการชั้น ป.1 และนักเรียนที่เข้าระหว่างชั้น ป.2 - ป.6

ประกาศเมื่อ 2015-08-08 12:00:00

Read More

วันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558

ประกาศเมื่อ 2015-06-03 13:00:00

Read More

วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 "หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย" 31 พฤษภาคม 2558

ประกาศเมื่อ 2015-05-27 13:00:00

Read More

ยินดีต้อนรับท่านอธิการิณีและผู้อำนวยการ

ประกาศเมื่อ 2015-05-16 14:00:00

Read More

รางวัลบัญญาสสมโภช

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศเมื่อ 2015-05-16 13:00:00

Read More

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web