รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ร่วมลงนามถวายพระพร

ประกาศเมื่อ 2016-06-27 10:33:00

ผู้แทนคณะเซอร์ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

Read More

เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

ประกาศเมื่อ 2015-05-28 10:00:00

25 พฤษภาคม 2558 มาเซอร์โรซา เรจินา ชมไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

Read More

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา

ประกาศเมื่อ 2015-05-19 10:00:00

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Read More

ท่านอธิการิณีให้โอวาทนักเรียน

ประกาศเมื่อ 2015-05-14 13:00:00

เซอร์ เรจีนา ชมไพศาล ท่านอธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558

Read More

กิจกรรมปฐมนิเทศ

ประกาศเมื่อ 2015-05-14 11:00:00

กิจกรรมปฐมนิเทศ เปิดเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

Read More

Teacher Training 2015

ประกาศเมื่อ 2015-05-14 09:00:00

ท่านอธิการิณีโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เซอร์ เรจีนา ชมไพศาลเป็นประธานในการอบรมครูที่สอนภาษาอังกฤษ(Teacher Training 2015)

Read More

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web