ติดต่อ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ติดต่อ

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์: 02-465-0954 , 02-890-0977-78

โทรสาร: 02-465-4786

Email: scc@scc.in.th

เวลา: จันทร์ - ศุกร์: 8:30 น. ถึง 16:30 น.


เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web